tisdag 23 januari 2018

Mer om ånger

Idag träffade Saga och jag Birgitta Rydén, min mor för att tala om ånger. Hon har arbetat bland annat som psykoterapeut och barnpsykolog, och har stor kunskap om och intresse för filosofiska och teologiska spörsmål


Olika slags ånger
Vi talar om några olika nivåer. Först en ytligare.
Man har köpt en dyr röd fåtölj, och så ångrar man sig när man ser den på plats. Det kan bli ganska allvarligt. Hur kunde jag vara så dum, varför gör jag alltid fel, varför orkade jag inte byta den innan det var för sent.
En annan nivå är när man ångrar utbildning eller jobb man valde, och att man inte orkat göra ett karriärbyte. Både ångern och att vara tvungen att fortsätta med jobbet  sänka livskvaliteten väsentligt.
Sen är det den allvarliga ånger, som till exempel föräldrar som ångrar att de gjorde sina barn illa, kanske slog dem kan känna, något som sedan påverkat barnets fortsatta liv. Eller de som lämnade bort barnen efter en skilsmässa. Eller att de som skadat någon annan, eller sig själv. Det är saker som inte går att göra ogjort.


Ruelse eller försoning
Ånger kan resultera i skam, att en nedvärderar sig själv, eller att en fastnar i ett ältande av hur fel det blev, eller hur sorgligt det är att man gjorde eller inte gjorde. Det kan bli så illa att det leder till depression eller bitterhet.
Men kanske finns det andra vägar. Kan det finnas en möjlighet att förlåta sig själv, försonas med att det blev som det blev? Att sluta vara en evig domare, sluta med bittert ältande.
Det är ett viktigt inslag i psykoterapi, att hjälpa klienten att försonas med sig själv och med hur det blev, så att denne kan gå vidare och inte blir kvar i en tankekarusell som kretsar kring hur fel allt blev.
En del människor har själva en inneboende förmåga att se det positiva. De har inget behov av att älta och gräma sig. De är hellre öppna för att se vad de fick istället för det de missade. De vet att inget blir bättre av att stanna i självanklagelser. De flesta har inte den här egenskapen av sig själv, men det är en förmåga som ofta går att arbeta upp.


Skuld, ånger, botgöring, förlåtelse
Vi talar vidare om kristendomen och botgöringen. Vi tänker att boten är som att böta, man gör något för någon annan för att sona det en gjort.
I en positiv variant gör man sålunda något fint för den man tidigare gjort illa, men nu vill gottgöra. Eller som katolik kanske en biktar sig och får i detta ett klargörande och bearbetande samtal med en erfaren och vis präst/person.
I en mer negativ version av kristendomen handlar boten mer om att betala prästen med pengar eller arbete för att bli förlåten, eller pliktskyldigt i bikt berätta för prästen att man varit otrogen, bara för att en sen vill kunna fortsätta med detta utan dåligt samvete. Det var sådana olater som fick Martin Luther att spika upp sin katekes.


Jesus
Jesus tog på sig mänsklighetens lidande. Han ville lyfta det ok som människor bär från deras axlar. Förmodligen tänkte han sig då både det ok av dåliga saker man gjort mot andra. Eller saker man inte gjort för att man inte hade kraften. Men kanske tänkte han framförallt att han ville hjälpa till att skingra den sorg och förtvivlan, och det hat, som så många bär, på grund av fruktansvärda umbäranden i krig, svält och maktkamper av olika slag. Erfarenheter och känslor som kan bedöva fullständigt och inte sällan resulterar i hat och hämnd i en kedja som inte har ett slut.


Skammen och att ta åt sig
Sen pratar vi om att göra bort sig. Och skammen. Skam är ett begrepp för en väldigt omedelbar ånger inför andra, detta att göra bort sig. Kanske kan vi fundera vidare, och tankar om detta utvecklas.


De andra
I närheten av begreppet ånger finns upplevelser av orättvisa, att en ta åt sig av andra säger eller gör, eller att vara bitter, arg på de andra. Det kan vara att en inte kunnat stå upp för sig själv, något man kan ångra, och då blir det de andra som formulerar, bestämmer, blir sedda, får det bra. Själv blir man då sårad, osedd, kränkt, orättvist behandlad.
I vissa fall kan detta leda till depressioner, men det ligger säkert också bakom mycket del ilska, våld och drogmissbruk.
Så det att inte klara eller våga ta plats med sig själv och sina behov kan leda till handlingar som sedan blir föremål för djup ånger.


Dråpliga situationer och humor
Vi konstaterar slutligen att det i Regrets måste finnas rikligt med dråpliga situationer och svart humor för att det inte skall bli ensidigt tungt. Överhuvud taget är humor viktigt. Humor och lekfullhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar