tisdag 23 januari 2018

Idéer till teman, reflektion

Regrets skall bestå av sex scener som fokuserar på var sin dimension av begreppet ÅNGER. Det finns redan en skiss till en scen som tar upp fenomenet att man inte hann berätta eller göra saker tillsammans med en närstående som nu är död. Och idag kom idéer till flera andra teman:

Rädslan, att inte våga.

• Spännvidden mellan grämelse, ruelse, bitterhet och förlåtelse, försoning, att kunna gå vidare.

• Att inte kunna känna. Eller visa känslor. Eller kunna formulera positiva känslor i ord eller handling mot andra.

• De som gjort andra illa, eller sig själva, har problem med skuld och ånger på en annan nivå. Kanske ett tema.

• De som råkat riktigt illa ut. I krig, tortyr, våldtäkt, svält, misshandel, svår mobbing. Det är ju en helt annan problematik, där det gäller att läka trauman för att alls kunna leva vidare.

• Till sist har vi talat om en scen som lyfter detta att vi faktiskt skall dö.


Reflektioner kring ånger kontra det traumatiska
Det finns många människo som råkat riktigt illa ut, bara för att de varit på fel plats i fel tid. De har kanske inte anledning att fundera på ånger. De sörjer alla de förlorat, att de varit tvungna att fly eller att de inte kan leva normalt, sova, känna, vara. 
Vi kanske kan ta in detta faktum i en scen eller en text. Det är viktigt att vi inte oreflekterat tar upp ånger för yrkesval och röda fåtöljer utan att relatera till verkligheten som den ser ut för de människor som verkligen är utsatta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar